Follow by Email

Sunday, 18 January 2015

MECH10 TIME LINE

typing............................
wl b publsh...wth photos ;)
....

2010

APRIL 19th                 entrance exam

2011

march 16th : metallionz

2012

march 24th medly'12

20132014


sep 13th     : onam
maech 29th    : farewell

BLOOD GROUPS

BLOOD GROUPS


A +ve 


AKHIL.K.SHAJI      9809584500 
ANEESH.V.M          8129105496
ATHUL C             8129371747
GOKUL.K              9567677461        
JEFFIN JOY        8086190534
KALESH.P.V 9633286332
KANNAN.M.KUMAR 08547292191
 MOHAMMED SADIQUE 08891149722
VINEETH.C 9605261507
SACHINLAL.C.S 09809141540
ANURAG.K.J     9447769260
VISHNU.P 9447744952

SRI KIRAN.K 09446630000
SREERAM.P.T 7293341855


A -ve

  RANJITH R NAIR 9495537058

 

B +ve 


FARIS.P 9400651221

AWIN SANTHOSH  8891394664

  RONY N THOMAS 9496804203

ROJAN C DAVIS9037522514
BIBIN BABY 9562077682

RAJESH.R 9496353408
PRANITH.K  9400475017
NISAMUDHEEN.P.K   9947708449
NIDHIN P.V    9746806990

SYED MOHAMMED SHAMIQ 9037253189

SUJEESH.V.M 8907488082

SUHAIL.K.S 8943300944

SARATH KUMAR.E 9946518712

ARUN SANKAR.P.V 9656389739
ARJUN MOHAN 9048320201
IRUSHIKESH MURALI   9037721710

VIPIN.P.V 9526453736

VAISAKH.P 9809029465

RANJITH.A.A 9744992834

B -ve: NIL

O +ve
ARJUN.C.ANAND 9400930932

HASHIR.P.NISAM 9746119546
G.HARISANKAR  8089474637
DEEPAK.R    9633017567
JERIN THOMAS.V 9995538660
MOHAMMED NIYAS .K   09744600778

PRAPHUL KUMAR.P  08547486229

RAMESH KRISHNAN.M.G  9633918850
NISHANTH.S  9037501253
PRAVEEN.K.P 09645150807
NIRMAL.K.C   9995525696
NIGHIN.C.P   07736809546
MANOJ.S 07293937676
MIDHUN BOSE .K  9895552666

VAISAKH.G 9744945772

SOORAJ.K 9037465437

SHINE.M 9961099852

SATHANANTHAN.R 9746328616

ANANTHU.M.NAIR 9495559869
VINCENT.G.THOMAS 9446458098

O -ve
KIRAN.E.V 8547225146AB +ve

ALBIN VARGHESE   9446574493

AUGUSTINE K.R   9544981537SARATH KUMAR.P 8907774079